ajax placeholder
Hu | En

Kérjük várjon.


Hírek

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.: Megvan, hogy kapják meg a pénzüket a CIG részvényesei

2019.06.12
Tőkejuttatás kifizetéséről határozott a CIG Pannónia közgyűlése, miután a részvények névértékének csökkentése útján való alaptőke-leszállítás mellett foglaltak állást. Az egy részvényre eső tőkejuttatás összege 31,96 Ft - írja a biztosító sajtóközleményében. A közgyűlés által elhatározott tőkejuttatásra azok a részvényesek jogosultak, akik a közgyűléshez rendelt tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján, 2019. április 10.-én CIG Pannónia részvénnyel rendelkeztek és ennek tényét legkésőbb a közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon a részvénykönyvbe bejegyezték. A tulajdonosi megfeleltetést követően történt részvényeladás a tőkejuttatásra való jogosultságot nem érinti. A tőkejuttatás összege csak azt követően fizethető ki az arra jogosult részvényesek számára, hogy a cégbíróság az alaptőke leszállítását jogerősen bejegyezte. A kifizetés teljesítésének időpontja tehát a cégbírósági eljárás függvénye, amely előreláthatólag augusztusra várható. A vonatkozó adójogi jogszabályoknak megfelelően a kifizetéshez kapcsolódó adókötelezettségek teljesítéséhez a társaság postai úton részletes tájékoztatót küld a természetes személy részvényesek értékpapír-számlavezetőnél nyilvántartott levelezési címére, amely az adózáshoz kapcsolódó részvényesi kötelezettségeket tartalmazza
(portfolio.hu)
További információ: