ajax placeholder
Hu | En

Kérjük várjon.


Hírek

ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.: Újabb magyar tőzsdei cég változtatott nevet

2019.12.02
November 18-án közgyűlést tartott az Enefi, ahol a részvényesek döntöttek a társaság nevének megváltoztatásáról. Az Enefi Energiahatékonysági Nyrt. 2019. november 18-án tartott közgyűlést, az akkor meghozott döntéseknek megfelelően, megkötésre kerültek az adásvételi és engedményezési szerződések, a könyvvizsgáló kiállította jelentését a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásokkal kapcsolatban, megkötésre kerültek az apportszerződések, kiállításra kerültek a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozatok, cégbíróság bejegyezte a cégjegyzéssel kapcsolatos módosítást és Petykó András Zoltán igazgatósági taggá történő megválasztását. A fentieket követően a társaság intézkedik a tőkeemelés cégbírósági bejegyzésével kapcsolatban. A részvények megkeletkeztetésére és tőzsdei bevezetésére ezt követően kerül sor, várhatóan a jövő év elején. A társaság felhívja a figyelmet arra, hogy a cégbírósági és egyéb hatósági eljárásokra is tekintettel, fennáll a lehetősége a tranzakció meghiúsulásának. A közgyűlés döntésének megfelelően a társaság neve Enefi Energiahatékonysági Nyrt.-ről Enefi Vagyonkezelő Nyrt.-re (angolul Enefi Asset Management Plc.) változott.
(portfolio.hu)
További információ: