ajax placeholder
Hu | En

Kérjük várjon.


Hírek

Takarékbank Zrt.: Rendkívüli közgyűlést tart az új Takarékbank

2019.05.23
A május 30-ára összehívott részvényesi összejövetel egyik napirendi pontja a kívülállók számára talányos, nevezetesen, az új Takarékbank felé vállalt pótlólagos vagyoni hozzájárulás elmaradása miatti tőkekülönbözet pótlása. Ez a napirendi pont egy, az egyesüléssel összefüggő technikai jellegű eljárást takar – válaszolták az Mfor.hu megkeresésére az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Banknál. Hogy milyet, arra nem tértek ki. Az általunk megkérdezett szakjogászok szerint pótlólagos vagyoni hozzájárulási kötelezettség két esetben merülhet fel. Az egyik, ha egy társaság saját tőkéje a jegyzett tőkéje alá csökken, amit a törvény szerint a tulajdonos(ok)nak rendezni kell. Ám erről a Takarékbank esetében nincs szó. A másik eset, ha a tulajdonos(ok)nak közgyűlési határozat szerint kell tőkét tenniük a cégbe, ám ezt nem tették meg. Az ominózus napirendi pontra a cégbíróságon fellelhető dokumentumokban sem lehet egyértelmű magyarázatot találni. Ezek szerint az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank – mint alapító – vezetői testülete április 29-én úgy döntött, hogy módosítja a Mohácsi Takarék Bankra vonatkozóan meghozott január 30-ai alapítói határozatot, amely 2 milliárd forint összegű, elsőbbségi részvények kibocsátásával megvalósuló alaptőke-emelést írt elő. A 2 milliárdos tőkeemelés következtében a Mohácsi Takarék Bank (vagyis ezek szerint jogutódja, az új Takarékbank) jegyzett tőkéje 48,42 milliárd forintra nőtt. Ebből 46,42 milliárdot 4642 darab, egyenként tízmillió forint névértékű törzsrészvény testesít meg, 2 milliárdot pedig 200 ezer darab, egyenként tízezer forint névértékű osztalékelsőbbségi részvény, amelyek 12,5 százalék osztalékra jogosítják fel a tulajdonosukat, ez esetben az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bankot. Ez lehet az oka annak, hogy a cégbíróság az új Takarékbank Zrt. jegyzett tőkéjeként először, április 26-án 46,42 milliárd forintot jegyzett be, április 30-ai hatállyal, ami azonban ma már törlés alatt áll, miközben „bejegyzés alatt” kitétellel már 48,42 milliárd forint szerepel. Ez azonban nincs összefüggésben azzal, hogy a május 30-ai rendkívüli közgyűlés első napirendi pontja az új Takarékbank felé vállalt pótlólagos vagyoni hozzájárulás elmaradása miatti tőkekülönbözet pótlása – közölték az Mfor.hu-val az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Banknál. A Mohácsi Takarék Bank, a Pannon Takarék Bank, valamint a B3 Takarék Szövetkezet egyesülése az első lépcsője a Takarék Csoport átalakulásának, amelynek következő lépéseként az új Takarékbankhoz a tervek szerint október végéig a többi 11 takarékszövetkezet és a Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. is csatlakozik.
(mfor.hu)
További információ: