ajax placeholder
Hu | En

Kérjük, várjon.


Hírek

UBM Holding Nyrt.; Hiventures Zrt.: Ötmilliárd forintos befektetést kap az UBM Holding

2022.06.22
A Hiventures magántőkealapjával kötött befektetési és szindikátusi megállapodást kötött az UBM Holding. Alaptőkeemelés jön a BÉT Standard kategóriájában jegyzett társaságnál. Az UBM Holding Nyrt. és több részvényese június 20-án befektetési és szindikátusi megállapodást kötöttek a Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. által kezelt MFB Vállalati Beruházási és Tranzakciós Magántőkealappal (MFB VBTM), mint befektetővel. A tőzsdei cég részvényesei közül Botos Andor Ágoston, Bustyaházai László, Fekete Mihály, Horváth Péter, Szalontai Szabolcs, Uzsoki András, Varga Ákos, Varga Gábor és Varga Imre vesz részt a megállapodásban, melynek aláírásával az MFB VBTM vállalta, hogy – a rögzített jegyzési előfeltételek teljesülése esetén – a kibocsátó tervezett alaptőke-emelése keretében kibocsátandó összesen 185 185 darab új, egyenként 100 forint névértékű és 27 000 forint kibocsátási értékű törzsrészvény átvételére vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesz, majd megfizeti az új részvények 4 999 995 000 forint összegű kibocsátási értékét. Az MFB VBTM a megállapodás megszűnéséig jogosult egy-egy főt delegálni az UBM igazgatóságába, valamint felügyelőbizottságába. Az MFB VBTM-et a befektetés rendelkezésre bocsátását követő hetedik év utolsó napját követő naptól gyakorolható eladási jog illeti meg az UBM alaptőke-emelése keretében kibocsátandó, az MFB VBTM tulajdonába kerülő új részvények vonatkozásában. Az eladási jog a részvényesekkel szemben a részvényesek kibocsátóban fennálló mindenkori tulajdoni hányadainak egymáshoz viszonyított arányában gyakorolható. A megállapodás aláírásával a részvényesek vállalták, hogy a megállapodás megszűnéséig a kibocsátóban fennálló összesített tulajdoni hányadukat és összesített szavazati jogaik arányát nem csökkentik 75 százalék alá az MFB VBTM előzetes írásos engedélye nélkül. Az UBM Holding a befektetésből befolyó teljes összeget a 2022-2030 közötti, középtávú üzleti tervében megjelölt célkitűzések elérésére kívánja fordítani.
(vg.hu)
További információ: